rockwood_lommel_wit

3 augustus 2024

Rockwood Lommel

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, vzw Rockwood Events, persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer je onze website rockwoodlommel.be bezoekt en hoe analysetools informatie kunnen verzamelen.

Verzamelde informatie door Analysetools

Onze website maakt gebruik van analysetools om informatie te verzamelen over hoe gebruikers met onze site omgaan. Deze tools kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • IP-adressen
  • Type browser
  • Apparaattype
  • Bezochte pagina’s
  • Bezoektijd

Wij gebruiken deze informatie om het gedrag van gebruikers op onze website beter te begrijpen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies

Analysetools maken vaak gebruik van cookies om informatie op te slaan, inclusief bezoekersvoorkeuren en de pagina’s die de bezoeker heeft bezocht. Je kunt het gebruik van cookies beheren of uitschakelen via de instellingen van jouw webbrowser.

Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de informatie die door analysetools wordt verzameld om:

  • Het gebruik van onze website te analyseren
  • Rapporten te genereren over websiteactiviteit
  • Onze website en gebruikerservaring te verbeteren

Delen van verzamelde informatie

Wij delen jouw persoonlijke informatie niet met derden, behalve zoals hierboven beschreven of wanneer vereist door de wet.

Gegevensbewaring

Wij bewaren de gegevens die door analysetools worden verzameld zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te vragen om inzage in of correctie van jouw persoonlijke gegevens die door analysetools zijn verzameld. Neem contact met ons op via info@rockwood.events om deze rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Bekijk regelmatig deze pagina voor eventuele wijzigingen.

DISCLAIMER

De informatie op de rockwoodlommel.be is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door vzw Rockwood Events en hoewel wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden weergegeven. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat de exclusieve rechtsmacht bij de rechtbanken ligt binnen het rechtsgebied waarin ons hoofdkantoor zich bevindt, en stem je in met de toepassing van de wetten van dat rechtsgebied.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle garanties uit, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en het gebruik ervan. Niets in deze disclaimer zal echter onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Wijzigingen in de disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te blijven gebruiken, ga je akkoord met de meest recente versie van de disclaimer.

Eigendomsrechten

Vzw Rockwood Events is de rechtmatige eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten op de materialen op deze website, tenzij anders vermeld. Deze materialen zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Het is niet toegestaan om enig materiaal van deze site te gebruiken, verveelvoudigen, aan te passen, te verspreiden, door te geven, tentoon te stellen of anderszins te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vzw Rockwood Events of de respectievelijke rechthebbenden van derden.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Daarom kan deze informatie niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Vzw Rockwood Events levert aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Desondanks kunnen onjuistheden zich voordoen. In geval van onjuiste informatie of onbeschikbaarheid van bepaalde informatie op de site, zal vzw Rockwood Events zich inzetten om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Vzw Rockwood Events kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden vaststelt in de verstrekte informatie, nodigen wij je uit contact op te nemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site, inclusief links, kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Vzw Rockwood Events biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vzw Rockwood Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vzw Rockwood Events verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Contactinformatie

Contactgegevens
vzw Rockwood Events
Groenakkerweg 16
3920 Lommel (B)
info@rockwood.events
https://rockwood.events/

Deze website is eigendom van WiThService BV.

Contactgegevens
WiThService BV
Groenakkerweg 16
3920 Lommel (B)
info@withservice.be
https://withservice.be/

Laatst aangepast op 27-11-2023

Share this page
Scroll naar boven
Days
Hours
Minutes
Seconds